Main Page/sv

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord

Wikimania 2007 är den tredje internationella Wikimedia-konferensen, som arrangeras årligen. Den kommer att hållas i TaipeiTaiwan sommaren 2007, vid Chien Tan Overseas Youth Activity Center. Wikimania är både en vetenskaplig konferens och en social mötesplats; evenemanget för samman deltagare på Wikimanias olika projekt så att de kan utbyta idéer, bygga relationer och rapportera om forskning och om de olika projekten. Wikimania erbjuder också en möjlighet för såväl wikimedianer som för allmänheten i stort att mötas och utväxla tankar om fri och öppen programvara, olika initiativ för fri kunskap och om wikiprojekt runt om i världen.


Participating
  • 8/3:House Cleaning! Don't put anything on your bed. (If you live in CTOYAC)
Join us:1st day conference
Wanna meet more new friends?Social Events#Aug. 3

  • 8/2:
Join us:Hacking days, Hacking Days Extra(334 (3rd Floor)) and Citizen Journalism Unconference.
Wanna meet some new friends? Social Events#Aug. 2

Tack till våra sponsorer, och särskilt till Chunghwa Telecom, dotAsia och Cottingham & Company!