Jump to content

Main Page/vi

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord


Giới thiệu

Wikimania 2007, hội nghị quốc tế hàng năm của Wikimedia, sẽ được tổ chức vào các ngày 3–5 tháng 8 tại Đài Bắc (Đài Loan) ở Trung tâm Hoạt động Thanh niên Hải ngoại Kiếm Đàm (劍潭海外青年活動中心舉行 Chien Tan Overseas Youth Activity Center, CYOTAC).

Cùng là hội nghị kiểu khoa học và là tổ chức cộng đồng, Wikimania tập hợp những thành viên của nhiều dự án Wikimedia để trao đổi ý kiến, xây dựng quan hệ với nhau, và báo cáo về nghiên cứu và kế hoạch trong dự án.

Hội nghị này cũng là một cơ hội để cho các người Wikimedia và công chúng gặp nhau và trao đổi ý kiến về phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở, các dự án về tri thức tự do, và các dự án wiki toàn thế giới.

Participating
 • 8/3:House Cleaning! Don't put anything on your bed. (If you live in CTOYAC)
Join us:1st day conference
Wanna meet more new friends?Social Events#Aug. 3

 • 8/2:
Join us:Hacking days, Hacking Days Extra(334 (3rd Floor)) and Citizen Journalism Unconference.
Wanna meet some new friends? Social Events#Aug. 2
Văn phòng đăng ký

Đang nhận đăng ký trực tuyến từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng 7. Các hoạt động trong hội nghị bao gồm:

 • Hội nghị chính (3–5 tháng 8)
 • Hacking Days (1–2 tháng 8) – cuộc gặp gỡ thân mặt để lập trình tí; cần được mời
 • Hacking Days Extra (2 tháng 8) – cho những người chuyên môn về kỹ thuật
 • Citizen Journalism Unconference (2 tháng 8) – “bất hội nghị” về báo chí công dân; cho tất cả mọi người
 • Tiệc WikimaniaLiên hoan phim (4 tháng 8) – cho những người có mặt tại hội nghị
 • Du lịch Văn hóa Đài Loan (6–8 tháng 8) – đi thăm những nơi văn hóa ở Đài Loan; không cần phải tham dự

Những người đóng góp vào dự án Wikimedia sẽ được bớt giá đăng ký. Đọc tiếp…

Gửi người tham gia

TỪ NHỮNG NGƯỜI GIỮ SỔ ĐĂNG KÝ (2 tháng 6 năm 2007)

 • Nếu đã đăng ký và thuê phòng trước ngày 15 tháng 5, xin TRẢ TIỀN TRƯỚC NGÀY 5 THÁNG 6 (00:00 GIỜ UTC), không thì số đăng ký và phòng thuê sẽ bị bỏ.
 • Văn phòng tổ chức bây giờ đang chuẩn bị phòng thuê cho những người trình bày và người nhận học bổng. Xin CÁC NGƯỜI TRÌNH BÀY VÀ NGƯỜI NHẬN HỌC BỔNG làm xong các việc này:
  1. Đăng ký ngay khi nhận lời cho biết là bài hay đơn xin học bổng được chấp nhận.
  2. Nhắn tin cho wikimania-registration@wikimedia.org để cho biết những đêm nào mà bạn sẽ ở lại (1–5 tháng 8) trễ nhất vào ngày 5 tháng 6 (00:00 UTC).
  • Xin những người nhận học bổng cũng trả tiền trước ngày 6 THÁNG 6, không thì sẽ rút những chi phí thuê phòng và đăng ký thẳng ra tiền học bổng.
 • Sẽ lại thuê phòng được bắt đầu từ ngày 7 tháng 6. Nếu bạn đã thuê phòng sau ngày 15 tháng 5, sự dành phòng thuê chưa được xác nhận. Những người tham gia mà dành phòng thuê sau ngày 15 tháng 5 đang trên danh sách chờ đợi về phòng thuê, dù mà sự dành phòng đang có hiệu lực. Xin nhắn tin cho wikimania-registration@wikimedia.org và cho biết tên và những đêm mà bạn muốn ở lại CTOYAC. Quan trọng: nếu bạn là người trình bày hay người nhận học bổng, xin cho biết vậy trong tin nhắn này.
 • QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ THUÊ PHÒNG MỚI có hiệu lực từ ngày 7 THÁNG 6: để dành phòng thuê khi đăng ký, CẦN TRẢ TIỀN TRONG VÒNG 48 GIỜ. Không thì hệ thống sẽ tự động bỏ đăng ký và phòng thuê. Các phòng thuê được sắp xếp thứ tự lúc giờ trả tiền. Đây là danh sách chờ đợi, nên không bảo đảm được phòng thuê. Văn phòng tổ chức sẽ cố gắng tìm phòng cho mọi người tham gia. Cám ơn sự giúp đỡ của bạn.

Sau khi đăng ký xong, xin ghé vào trang Attendees Notes để xem những thông tin giờ giấc, học bổng, thị thực, và luật pháp gần đây nhất có thể giúp bạn chuẩn bị lên đường.

Người tình nguyện

Cả hai hội nghị Wikimania vừa trước thành công do công sức của nhiều người tình nguyện từ địa phương và từ khắp nơi. Chúng ta khuyên kích mọi người tham gia Wikimania 2007 nghĩ đến giúp năm nay cũng trở nên một năm thành công cho hội nghị.

Thêm thông tin…

Các người trình bày

Đây có một số người sẽ trình bày tại hội nghị năm nay:

Aprabhala
Aprabhala

Achal Prabhala is a researcher and writer based in Bangalore, India, whose research work concerns access to knowledge and to medicine. Recent projects include an initiative to collect and publicly archive literary journals from Kenya, Nigeria, India, South Africa, the Middle East and the US; a report to the Indian Government for an overhaul of country's copyright act; essays on piracy and the legal commons; a commission to evaluate Botswana's patent law and medicines registration system; and an evaluatory framework for assessing copyright law and access to knowledge. Read more...

Benjamin Mako Hill
Benjamin Mako Hill

Benjamin Mako Hill is a Debian hacker and author of the Debian GNU/Linux 3.1 Bible and "The Official Ubuntu Book". He works in the Computing Culture group of the MIT Media Lab, and is on the boards of Software Freedom International (the organization that organizes Software Freedom Day) and the Ubuntu Foundation. Hill was on the board of Software in the Public Interest from March 2003 until July 2006, serving as the organisation's vice-president from August 2004. Read more...

Heather Ford
Heather Ford

Heather Ford is the Executive Director of iCommons and is based in Johannesburg. iCommons is a relatively new organisation, incubated by Creative Commons, with the goal of bringing together the various 'streams' of the global commons movement. Once a year, iCommons hosts the iCommons Summit (last year in Rio http://www.icommons.org/isummit/, this year in Dubrovnik) where we bring together people who practice commons-based peer production in the areas of free software, open access, Creative Commons, access to knowledge and free culture communities around the world.

Read more...

Hãy xem danh sách đầy đủ tại trang Speakers.

Jul 19

12 day to WikimaniaThanks to our generous sponsors:


Patron

Benefactor

Friend

Supporters

Contributors

Media

Local Co-sponsor

Local Co-Organizer