Jump to content

Main Page/no

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord

Wikimania 2007 er den tredje årlige internasjonale Wikimedia-konferansen, og vil bli avholdt i Taipei i Taiwan sommeren 2007 ved Chien Tan Overseas Youth Activity Center. Wikimania er både en vitenskapelig og sosial hendelse, og bringer sammen medlemmer fra forskjellige Wikimedia-prosjekter for å utveksle ideer, skape forhold, og rapportere om prosjektene. Det er også en mulighet for wikimedianere og det generelle publikummet å møtes og å utveksle ideer om fri og åpen software, fri kunnskap og wikiprosjekter verden rundt.


Participating
  • 8/3:House Cleaning! Don't put anything on your bed. (If you live in CTOYAC)
Join us:1st day conference
Wanna meet more new friends?Social Events#Aug. 3

  • 8/2:
Join us:Hacking days, Hacking Days Extra(334 (3rd Floor)) and Citizen Journalism Unconference.
Wanna meet some new friends? Social Events#Aug. 2