Main Page/he

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord
Jump to navigation Jump to search

ויקימניה 2007, הכנס הבינלאומי השנתי השלישי של קרן ויקימדיה, ייערך בין ה-3 ל-5 באוגוסט בטאיפיי שבטאיוואן. את הכנס ייארח מרכז "צ'יין טאן" לפעילות נוער זר. ויקימניה היא כנס מדעי כמו גם אירוע חברתי, והיא מפגש של חברים במיזמי ויקימדיה השונים לצורך החלפת רעיונות, יצירת קשרים, ודיווח על מחקרים ועל עבודה על מיזמים. זוהי גם הזדמנות לפעילים במיזמי ויקימדיה, ולקהל הרחב, להיפגש ולשתף ביניהם רעיונות בנוגע לתוכנות קוד-פתוח, יוזמות של ידע חופשי, ומיזמי ויקי ברחבי העולם.

Patron

Benefactor

Friend

Supporters

Contributors

Media

Local Co-sponsor

Local Co-Organizer