Jump to content

Template:Main-reg/vi

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord

Đăng ký


Đang nhận đăng ký trực tuyến từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng 7. Các hoạt động trong hội nghị bao gồm:

  • Hội nghị chính (3–5 tháng 8)
  • Hacking Days (1–2 tháng 8) – cuộc gặp gỡ thân mặt để lập trình tí; cần được mời
  • Hacking Days Extra (2 tháng 8) – cho những người chuyên môn về kỹ thuật
  • Citizen Journalism Unconference (2 tháng 8) – “bất hội nghị” về báo chí công dân; cho tất cả mọi người
  • Tiệc Wikimania (4 tháng 8) – cho những người có mặt tại hội nghị
  • Taiwanese Cultural Tours (6–8 tháng 8) – đi thăm những nơi văn hóa ở Đài Loan; không cần phải tham dự

Những người đóng góp vào dự án Wikimedia sẽ được bớt giá đăng ký. Đăng ký sớm để được thuê phòng rẻ hơn! Đọc tiếp…

Phòng thuê | Thị thực | Danh sách người tham dự | Thông tin địa phương