Template:Main-int/vi

Wikimania 2007 Taipei :: a Globe in Accord
Jump to navigation Jump to search
Giới thiệu

Wikimania 2007, hội nghị quốc tế hàng năm của Wikimedia, sẽ được tổ chức vào các ngày 3–5 tháng 8 tại Đài Bắc (Đài Loan) ở Trung tâm Hoạt động Thanh niên Hải ngoại Kiếm Đàm (劍潭海外青年活動中心舉行 Chien Tan Overseas Youth Activity Center, CYOTAC).

Cùng là hội nghị kiểu khoa học và là tổ chức cộng đồng, Wikimania tập hợp những thành viên của nhiều dự án Wikimedia để trao đổi ý kiến, xây dựng quan hệ với nhau, và báo cáo về nghiên cứu và kế hoạch trong dự án.

Hội nghị này cũng là một cơ hội để cho các người Wikimedia và công chúng gặp nhau và trao đổi ý kiến về phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở, các dự án về tri thức tự do, và các dự án wiki toàn thế giới.